ફાયર બ્રીગેડ વિભાગ

ખંભાત નગરપાલિકા ફાયર બ્રીગેડ વિભાગ

1.ઉપલબ્ધ સાધનો
મિનિ વોટર ટેન્કર - ટાટા ૧ નંગ(૨૫૦૦ લિટર)
વોટર બાઉઝર - સ્વરાજ મઝદા ૧ નંગ(૪૫૦૦ લિટર)
એમ્બ્યુલન્સ ૧ નંગ(ફોર્સ)
શબ વાહીની ૧ નંગ(મારૂતિ વાન)
બોલેરો ૧ નંગ
ટ્રેક્ટર ૧ નંગ(પાવર ટ્રેક)
વોટર ટેન્કર ૨ નંગ

 

2. સરકારશ્રીમાથી મળેલ સાધનો
વી.એચ.એફ. તથાં ટેન્ક સેટ ૨ + ૨
ઈમર્જન્સી સર્ચ લાઇટ ૨ નંગ
નાયલૉન રોપ ૪૦૦ ફૂટ
કોટન રોપ ૪૦૦ ફૂટ
લાઇટ જેકેટ
લાઇટ ટ્યુબ